www.Facebook.com/GigGogDotCom


  ดวง 12 ราศี หมอหยอง ปี 2554


ดวง 12 ราศี หมอหยอง ปี 2554


ทำนายดวงชะตาชาวราศีมังกร เกิดตั้งแต่วันที่( 16 มกราคม ถึง 15กุมภาพันธ์ ) ทำนายประจำปี พ.ศ.2554 ปีเถาะ
อิทธิพลของดาวพุธเล็งดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดในรา ศีมังกร ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2554 ปีนี้นับได้ว่าเป็นปีทองปีโอกาสของคุณในเรื่องของการ งานและการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลดาวพุธส่งผลให้การเปลี่ย นแปลงเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป คุณที่รักที่เกิดชาวราศีมังกรแทบทุกคนมีการเปลี่ยนแป ลงอย่างแน่นอน แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณ บางทีการโยกย้ายเปลี่ยนงานการลาออกจากงาน หรือเริ่มต้นกิจการของตนเองใหม่จะเกิดขึ้นในปีนี้ การเริ่มต้นเป็นปีทองของชีวิต การตัดสินใจที่เด็ดขาดจะทำให้คุณนั้นมีพลังและกำลังใ จในการตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้อย่างเต็มที่ อิทธิพลของดาวพุธเล็งดวงชะตาข้าราชการ พนักงานประจำจะมีโชคลาภและความสำเร็จเป็น 2 ชั้น บางคนได้เลื่อนตำแหน่ง ได้ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วยังได้เลื่อนเงินเดือนหรืออำน าจวาสนามากขึ้น เห็นได้ชัดว่าคุณที่รักที่เกิดในราศีมังกร ตั้งแต่ต้นปี อิทธิพลของดาวพุธเล็งดวงชะตาของคุณ ส่งผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคมเป็นต้นไป ดวงชะตาด้านการงานของคุณนั้นจะกระเตื้องขึ้นประสบควา มสำเร็จ คนที่ตกงานนานๆ จะมีโอกาสได้งานแน่ในปีนี้ถ้าไม่เกียจค้านเรื่องงานม ากเกินไป เชื่อได้ว่างานจะนำความสำเร็จมาให้ดวงชะตาของคุณอย่า งมาก เห็นได้ชัด พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจหรือนักลงทุนปีนี้ให้ลุยไปเลย เรียกว่าหมอหยองสั่งลุย โอกาสและความสำเร็จของคุณจะเกิดขึ้นมากจะเห็นได้ชัดท ีเดียวในดวงชะตาของคุณ เดือนเด่น ๆ ของคุณในด้านการค้าขาย เปิดกิจการใหม่ก็คือ เดือนมกราคม เดือนมีนาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน เด่นมากจะเปิดกิจการอะไรก็ตามแต่จะเกิดความสำเร็จยิ่ งดารา ศิลปิน นักแสดง นักการเมือง ข้าราชการประจำ ปีนี้ความสำเร็จด้านชื่อเสียงและโอกาสที่คุณจะก้าวไป สู่ความสำเร็จในเรื่องของตำแหน่ง หน้าที่และโอกาสที่จะโด่งดัง go inter จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน การเงินของดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดในราศีมังกร ปีนี้ อิทธิพลของดาวศุกร์เล็งดวงชะตาของคุณทำให้การเงินของ คุณนั้นขยับขยายดีขึ้น กระเตื้องขึ้นคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงบางคนนั้นซื้ อมาขายไปเป็นนายหน้าวิ่งเต้นจะประสบความสำเร็จ นักวิ่งเต้น sale man จะค้าขายดีเป็นพิเศษ ความรักของดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดในราศีมังกร อิทธิพลของดาวศุกร์เล็งดวงชะตาของคุณตลอดทั้งปีนี้ ชาวราศีมังกรที่ยังโสด ยังสด หรือยังหาไม่ได้ อยู่ปีนี้กามเทพจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างมากคุณจะ หาคนที่ถูกอกถูกใจคุณได้แม้ว่าจะไม่ใช่ในสเป็ค แต่แน่นอนจิตใจของเค้านั้นเป็นจิตใจที่มีความจริงใจก ับคุณจะเกื้อกูลช่วยเหลือคุณอย่างดี คุณที่รักที่มีปัญหาในครอบครัวจะแก้ปัญหาต่างๆ หันหน้ามาให้อภัยกันนะครับปีนี้มือที่ 3 จะพ่ายแพ้ภัยตัวเอง ดวงชะตาเรื่องความรักหนุ่มสาว จะรุนแรงมากขึ้นปีนี้ความลงตัวเรื่องความรักจะมีโอกา สแต่งงานมีบุตร เป็นปีที่ดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดราศีมังกร ในเรื่องความรักนั้นก็ดีขึ้นแทบทุกด้าน สุขภาพร่างกายของคุณปีนี้ระวัง โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจ ระบบลำไส้ และคุณอาจจะมีปัญหาหกล้มอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้กระดูก หรือเค้าเรียกว่ามีปัญหาเรื่องระบบร่างกายของคุณได้ร ะวังสุขภายร่างกายเกี่ยวกับกระดูกของคุณนั้นจะมี อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดใ นราศีมังกรและนี่ก็คืออิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลต่อคุณที่รักที่เกิ ดในราศีมังกรประจำปี พ.ศ. 2554 ปีเถาะ

ทำนายดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีภุมภ์ เกิดตั้งแต่วันที่ (16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม ) ทำนายประจำ พ.ศ.2554 ปีเถาะ
ภาพรวมทั่วไปแล้ว ดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดราศีภุมภ์ ปีนี้สิ่งที่ต้องระวังให้มากนั้นก็คือเรื่องของสุขภา พ เพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูเล็งดวงชะตาของคุณตั้งแต่ว ันที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเชื่อกันว่าปีนี้ ดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีภุมภ์ทุกคน ทุกปีเกิดต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของสุขภาพ ต้องตรวจสุขภาพหรือว่าไปเช็คสุขภาพประจำปีไว้บ้างนะค รับ บางคนไม่สบายแล้วก็เก็บไว้ ประเภทที่ว่าหาซื้อยาหมอผีทานอยู่เรื่อย ๆ ระวังนะครับกระเพาะจะทะลุ ปีนี้ปัญหาสุขภาพของคุณไม่ได้ปัญหาที่เกิดจากอย่างกา ยอย่างเดียว แต่ว่าอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับญาติพี่น้องครอบครัวของคุณ ดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดราศีภุมภ์ ปีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคดีความและอุบัติเหตุให ้มาก เพราะอิทธิพลดาวราหูเล็งดวงชะตาของคุณตั้งแต่เดือนกุ มภาพันธ์ จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม ตลอดระยะเวลาดังกล่าวนี้อิทธิพลดาวราหูนี้ส่งผลให้คุ ณไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ร้อนรุ่มกลุ่มใจกระวนกระวายและสับสน ผลของดาวราหูส่งผล ย่อมส่งผลกระทบในเรื่องขอการงานและชีวิตของตัวส่วนตั วคุณด้วย น้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เกิดราศีกุมภ์ปีนี้ก็ต้องระมัดระ วังให้มากในเรื่องของการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์อย่าสั บสนใจการที่ก้าวไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการเร ียนการสอบของตัวเองนะครับ ปีนี้ต้องหนักเน่นถ้าตัดสินใจไปด้านใดแล้วอย่าตามเพื ่อนอย่าตามคนที่ยุแหย่ หรือแม้ตามแก็งใด ๆ ทั้งสิ้น เอาว่าถามตัวเองว่าตัวเองอยากจะมีอนาคตเป็นอะไร อยากเป็นทนายความก็ไปเรียนนิติศาสตร์ อยากเป็นนักปกครอง อยากเป็นนักการฑูต ก็ไปเรียนรัฐศาสตร์ อยากทำงานก่อสร้างหรืออยู่ในบริษัททั่วไปก็เรียนวิศว ะ หรือแม้กระทั่งอยากทำงานเกี่ยวกับอิสระ ก็ไปเรียนศิลปะ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม นั้นเป็นงานที่ตรงหรือการเรียนที่ตรงกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่เกิดในชาวราศีกุมภ์มากในปีนี้ อิทธิพลของดาวจันทร์ส่งผลในเรื่องของการงานและการเรี ยนทำนายได้ว่าปีนี้ในการงานนั้น ค่อนข้างที่จะเสมอตัวหรือปานกลาง จะขยับขยายก็ไม่มากนักต้องรอช่วงปลายปีนะครับ ต้นปีและกลางปีถ้าต้องการจะเปลี่ยนงาน หรือถ้าต้องการขยับขยายหรือปรับปรุงกิจการการงานตัวเ องให้มีการลงทุนมากขึ้นก็ทำได้แต่ว่าอย่าลุย อย่าเทเต็มตัวเอาไว้ว่าให้มีแผนอย่างรอบคอบไว้ก่อนโด ยทั่วไปแล้ว คุณที่รักที่เกิดราศีภุมภ์ปีนี้ ในเรื่องของข้าราชการงานประจำความก้าวหน้ายังต้องรอค อย ใครที่รอสอบบรรจุหรือสอบเข้าตำแหน่งหลัก ๆ ต้องรอคอยไปก่อน ยิ่งทหาร ตำรวจ ปีนี้ต้องมีนักการเมืองเข้ามาเกื้อหนุนจึงประสบความส ำเร็จ ถ้าเป็นดารา นักแสดง ศิลปิน ปีนี้การงานปานกลางนะครับไม่รุ่งมาก แต่ก็ไม่ตกต่ำมากประคับประคองให้ดีการทำบุญการทำกุศล เสริมดวงชะตาตัวเองบ่อย ๆ จะดี ที่เด่นมากดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดราศีภุมภ์ปีนี้คุณ ควรที่จะไปถวายพระประทานหรือไปสร้างสมทบซื้อพระประธา น เช่าพระประทาน ไปถวายวัดวาอารามต่างๆ เพราะพระประธานจะแทนดวงชะตาของตัวเราให้ดวงชะตาที่ตก ต่ำอาจทุเลาเบาบางหรือว่าจะผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ การแก้เคล็ดต่างๆ จำเป็นมากยิ่งคุณที่รักที่ทำงานด้านการมีชื่อเสียง ดารา ศิลปิน นักแสดง นักการพนัน ควรจะถวายระฆังให้วัดวาอารามดีที่สุด คุณที่รักที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขาย sale man นักการตลาด ปีนี้การค้าการขายของคุณระวังบริวารจะทำให้คุณเดือดร ้อนหรือมีปัญหาคดีความเกิดขึ้น ใครที่มีปัญหาด้านการเงินตลอดเวลาปีนี้ต้องวางแผนตัว เองดี ๆ นะครับกว่าการเงินจะดีโน้นแหละครับเดือนกันยายนไปแล้ ว จึงกระเตื้องขึ้นหรือประสบความสำเร็จ โชคลาภความสำเร็จของคุณช่วงนั้นจะดีมาก แต่เรื่องของความรัก ดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดราศีภุมภ์ โชคดีเป็นพิเศษเพราะด้านความรักนั้นคุณจะได้กำลังใจท ี่ดีมากน้อง ๆ หนุ่ม สาว ปีนี้ผ่านอกหัก มักคุดมาก่อนจะได้เจอคนรักที่มาซ่อมแซมเยียวยาหัวใจห รือรักษาสมานแผลใจคุณอย่างแน่นอน คนที่อยากจะแต่งงานหรืออยากจะหมั้นหมายปีนี้ ฤกษ์ดีของคุณตั้งแต่เดือน สิงหาคม เป็นต้นไป แต่งปลายปีจะดีมาก ถ้าจะมีลูกมีลูกปลายปีเถาะปีนี้เค้าเรียกว่าได้กระต่ ายน้อยน่ารักมาเสริมดวงชะตาอย่างแน่นอน การเดินทางหรือการติดต่อต่างประเทศช่วง 3 เดือนแรกจะไม่ดีมากแต่ว่าช่วงพ้นเดือนเมษาไปแล้วจะกร ะเตื้องและดีขึ้นคุณที่รักที่ต้องการที่จะโยกย้ายเปล ี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยปีนี้ให้รอเดือนมิถุนายน ไปแล้วการโยกย้าย ย้ายบ้าน การซื้อบ้านใหม่ หรือการขึ้นบ้านใหม่ ช่วงนั้นจะดีมากระมัดระวังนะครับ ในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของตัวคุณนั้นมีอุบัติเหตุเข ้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงขอเตือนและย้ำอีกครั้งว่าคุณที่รักที่เกิดชาวราศี กุมภ์ปีนี้หมอหยองขอเตือนนะครับ ระมัดระวังอุบัติเหตุและคดีความให้มาเป็นที่สุด
และนี่ก็คืออิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลต่อดวงชะตาคุณที่รั กที่เกิดราศีภุมภ์ ประจำปี พ.ศ.2554 ปีเถาะ

ทำนายดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีน เกิดตั้งแต่วันที่ (16 มีนาคม ถึง 15 เมษายน) ทำนายประจำ พ.ศ.2554 ปีเถาะ
โดยทั่วไปแล้วปีนี้เป็นปีทองของคุณที่รักที่เกิดราศี มีน ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะปีนี้คุณจะประสบความสำเร็จต ั้งแต่เริ่มต้นปี อิทธิพลของดาวอาทิตย์เล็งดวงชะตาของคุณส่งผลให้ด้านก ารงานการเรียนของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีน เริ่มตั้งแต่ต้นปี มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการตัดสินใจของคุณหรือเข้า แข่งขันด้านใดก็ตามแต่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่น อนเชื่อกันว่าอิทธิพลดาวอาทิตย์นั้นจะเกื้อกูลและส่ง ผลประโยชน์ให้ดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีน ที่เกิดทุกปีนักษัตรทำให้ในปีนี้การเรียนและการงานขอ งคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ คุณที่รักที่ยังว่างงานหรือตกงาน ต้องการที่จะสมัครงานหรือรอผลจะประสบความสำเร็จตั้งแ ต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพราะตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ อิทธิพลของดาวอาทิตย์เล็งดวงชะตาของคุณอย่างเต็มดวงแ ละเล็งกันตลอดทั้งปี ส่งผลให้ สติปัญญาความคิดและผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สนับสนุนจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดี ดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีนปีนี้ จึงกล่าวได้ว่าเรื่องของการเรียนการสอบของน้องๆ จะประสบความสำเร็จ ใครที่สอบเข้าสถาบันดัง ๆ ประสบความสำเร็จ สอบชิงทุนไปต่างประเทศเพื่อจะสอบได้หรือได้รับการสนั บสนุนอย่างแน่นอน ที่สอบเข้าทำงานสอบบรรจุเชื่อกันว่า 2, 3 ปีที่ผ่านมาอาจจะท้อแท้อ่อนแอบ้างแต่ปีนี้อย่าท้อนะค รับเป็นปีเถาะ ดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีน จะดวงขึ้นมากประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน ขออย่ารังเร อย่ากังวลใจอย่าสับสน อย่าเป็นคนที่แบบว่าสองจิตสองใจ ความรังเร โลเล กังวลใจสองจิตสองใจนี้เป็นจุดด้อยที่สุดของดวงชะตาขอ งคุณที่รักที่เกิดราศีมีนแทบทุกคน ปีนี้คุณจึงควรจะหนักแน่นและตัดสินใจอย่างเฉียบพลันน ั้นก็คือโอกาสทองของดวงชะตาชีวิต ด้านการงานที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือการงานที่มีอาชีพธุ รกิจการค้าขายปีนี้การขยับขายกิจการการงานจะประสบควา มสำเร็จมาก โอกาสทองที่จะได้รับเงินกู้หรือการสนับสนุนบางคนมีโร งงานกิจการต่างๆ จะก้าวหน้าและมีโอกาสขยับขยายใครที่ประกาศขายกิจการต ่างๆ จะประกาศขายสำเร็จได้เงินก้อนโต ทำให้คุณมีโชคลาภและความสำเร็จเกิดขึ้น ดวงชะตาของคุณที่รักที่ทำงานประจำ หรือรับราชการ หรือทำงานรัฐวิสาหกิจก็ตามแต่ตำแหน่ง CEO ตำแหน่งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งงานประจำ ปีนี้คุณจะได้รับการโปรโมทหรือความก้าวหน้าในด้านการ งานอย่างแน่นอน เชื่อกันว่าคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีน อิทธิพลดาวอาทิตย์จะผลักดันมากเกื้อกูลให้คุณประสบผล ความสำเร็จด้านการงานอย่างแน่นอน คุณที่รักที่มีปัญหาหนี้สินด้านการเงินปีนี้จะตกลงหั นหน้ามาเจรจากันได้ การรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงิน การขอเงินกู้ก้อนใหม่ ทำโปรเจคใหม่ ๆจะประสบความสำเร็จเพราะคนเกื้อกูลและช่วยเหลือขอให้ คุณมีความมั่นใจ เดือนที่การเงินของคุณที่รักชาวราศีมีนจะดีขึ้นนั้นก ็คือเดือนมีนาคม เป็นต้นไปเพราะอิทธิพลของดาวจันทร์เล็งดวงชะตาของคุณ ในเรื่องของการเงินและการลงทุนทำให้คุณก้าวหน้าและปร ะสบความสำเร็จ ด้านการเงินถ้าคุณต้องการหวังสิ่งใดก็ตามแต่ตั้งแต่เ ดือนมีนาคม คุณจะได้เงินนั้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าเงินกู้ เงินขายทรัพย์ มรดก หรือค้าขายอสังหาริมทรัพย์ เงินที่เจ้าหนี้หนีหายไปแล้วก็ตามจะได้กลับมาอย่างแน ่นอน การซื้อรถใหม่ ซื้อบ้านใหม่ในปีนี้จะเกิดขึ้นสำหรับดวงชะตาของคุณที ่รักที่เกิดราศีมีน สีพลังที่เด่นสำหรับดวงชะตาของคุณที่เสริมดวงชะตาคุณ มากควรจะเลือกสีน้ำเงิน สีขาว สีดำ นั้นคือสีเด่นของชาวราศีมีนมากเป็นพิเศษในปีนี้ ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซื้อรถคู่ใจ หรือตกแต่งบ้านก็ตาม จำให้ดีนะครับ สำหรับการเดินทางคุณจะไม่ประสบอุบัติเหตุไม่มีเคราะห ์ใด ๆ แต่คุณเจอในเรื่องของสุขภาพที่ต้องระมัดระวังก็คือ โรคภูมิแพ้ โรคไมแกรนปวดศรีษะครั้งเดียว บางคนอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาล ผ่าตัดไส้ติ่งอย่างฉับพลัน ปีนี้ถ้าดวงชะตาคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีนเข้าโรงพย าบาลก็ไม่น่าเครียดอะไรนะครับ เป็นการที่ว่าแก้เคล็ดไปตัดเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้น การเดินทางและติดต่อต่างประเทศจะประสบความสำเร็จ นักการเมือง ดารา นักแสดงปีนี้ ผลงานของคุณจะเข้าตากรรมการ ได้รับการโปรโมทส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เชื่อได้เลยนะครับ สำหรับเรื่องความรักของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีมีน ปีนี้คุณที่รักที่ต้องการแต่งงานมีบุตร หรือแม้กระทั่งงานมงคลของดวงชะตาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงสิ้นปีเริ่มได้นะครับในช่วงนี้ และเป็นปีที่เหมาะสมในการมีบุตรและแต่งงานมาก คนที่ง้องอนหรือมีปัญหามีทิฐินะครับ เกือบจะเลิกเกือบจะหย่าร้างกับแฟนปีนี้อิทธิพลของดาว ศุกร์จะเล็งดวงชะตาความรักส่งเสริมให้ความรักของคุณน ั้นกลับมากระชับแน่นเหมือนเดิม มือที่สามที่เข้ามาทำลายดวงชะตาของคุณจะแพ้พ่ายไปเอง อิทธิพลของดาวศุกร์จะเล็งผลให้ดวงชะตาภาครวมแล้วเรื่ องความรักหนุ่มสาว ความรักพ่อม่ายแม่ม่ายจะฮอตเป็นพิเศษ เป็นปีที่พาดวงชะตาความรักจะฮอตและประสบผลความสำเร็จ มาก
และนี่ก็คืออิทธิพลดวงดาวที่ส่งต่อดวงชะตาของคุณที่ร ักที่เกิดชาวราศีมีนประจำปี พ.ศ.2554 ปีเถาะ

ทำนายดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษ เกิดตั้งแต่วันที่ (16 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม ) ทำนายประจำปี พ.ศ. 2554 ปีเถาะ
ปีนี้ดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษ เป็นปีทองของดวงชะตาชีวิต แทบจะคิดได้ว่าอิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลต่อดวงของคุณนั้ นมีดาว 3 ดวงด้วยกัน นั่นคือดาวอาทิตย์ ดาวพุธ และดาวศุกร์ ดาว 3 ดวงนั้นเป็นดาวเกื้อมิตร และดาวเกื้อกูลกับดวงชะตาของคุณอย่างมาก ทำนายได้อย่างชัดเจนว่าคนที่เกิดชาวราศีเมษแทบทุกคนป ีนี้เป็นปีแห่งโอกาส การเริ่มต้นใหม่ การพ้นจากระบบหนี้สินปัญหาและความเครียดต่างๆ น้องๆ นักเรียน นักศึกษา จะพ้นจากปัญหาของการเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกระดั บหนึ่ง คนที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศจะเดินทางสำเร็จได้รับก ารยกย่อง เป็นปีทองของดารา ศิลปิน นักแสดงที่เกิดชาวราศีเมษ แห่งโอกาสของการประกาศตัว สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ได้รับการยอมรับบางคนได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณเป็นปีที่ดารานักแสดง ศิลปินและนักการเมืองมีโอกาสมากที่ได้ทำงานใหญ่ และงานนั้นได้ทั้งทรัพย์ได้ทั้งชื่อเสียง เป็นปีที่ข้าราชการทหาร ตำรวจ หรือคุณที่รักที่รับราชการชาวราศีเมษมีโอกาสมาก ที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งใหม่หรือได้ 2 ขั้น บางคนนอกจากได้ 2 ขั้นแล้ว ยังได้ยศถาบรรดาศักดิ์เพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะว่าอิทธิพลดาว 3 ดวงนี้ นาน ๆครั้ง 20 ปี 30 ปี จึงจะมีครั้ง ที่จะมาเล็งดวงดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษ พร้อมๆ กัน ปีนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม อิทธิพลดาวอาทิตย์ส่งผลให้คุณมีแผนงานหรือการตัดใจใน โครงการงานธุรกิจต่างๆ จะประสบความสำเร็จ การลงทุนในตลาดหุ้นการเปลี่ยนงาน การตัดสินใจในการเก็งกำไรบางสิ่งบางอย่าง การตัดสินใจของคุณจะเฉียบคมและกล้าหาญฉับพลันได้ และนำโชคลาภโอกาสทองมาให้ชีวิตของคุณด้วย ปีนี้การตัดสินของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษ อิทธิพลของดาวอาทิตย์ และดาวพุธ ดาว 2 ดวงนั้น จะส่งผลอย่างมากให้คุณมีสติ มีปัญญา ถ้าคุณมีคดีความคุณจะชนะคดีแน่ในปีนี้ ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องสุขภาพไม่สบายใจ ในร่างกายของตัวคุณเองกลัวจะเป็นโรคร้าย โรคติดต่อต่าง ๆ เชื่อกันว่าคุณจะเจอยาดี เจอหมอดีมีคนแนะนำให้คุณไปรักษาและจะหายได้อย่างมหัศ จรรย์ พลังปาฏิหาริย์มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับคุณที่รักที่เก ิดชาวราศีเมษมาก หลาย ๆคนไม่เคยเชื่อว่าเรื่องอย่างนี้มีก็จะรับรู้ได้ในปี นี้อย่างชัดเจน ด้านการเงินอิทธิพลของดาวศุกร์เล็งดวงชะตาของคุณที่ร ักที่เกิดชาวราศีเมษ ปีนี้ ดาวศุกร์เล็งดวงชะตาอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม เป็นต้นไป และเต็มดวงเล็งลัคนา วันที่ 23 เมษายน กล่าวได้ว่าหลังสงกรานต์ไปแล้วดวงชะตาของคุณที่รักที ่เกิดชาวราศีเมษ รับรองว่าหลาย ๆ คนมีโชคลาภ มีความสำเร็จ มีเงินก้อนโตเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อิทธิพลของดาวศุกร์เล็งดวงชะตาด้านความรักของคุณที่ร ักที่เกิดชาวราศีเมษ ในปี พ.ศ. 2554 หรือปีเถาะ ทำนายได้ว่าความรักของคุณนั้นถ้าเป็นเป็นวัยรุ่นหนุ่ มสาว พ่อม่าย แม่ม่าย ปีนี้รับรอง ว่าคุณจะซู่ซ่า หรือเรียกว่าหัวกระเสาอย่างแน่นอน คุณจะสยิวในเรื่องของความรัก หลาย ๆคนอกหัก หรือทิ้งรักไปแล้วก็มีคนมาเยียวยาหัวใจอย่างฉับพลัน พ่อแม่ แม่ม่ายรับรองว่ามีคนมากระชากคุณให้หลุดจากภาวะจากกา รเป็นม่ายอย่างแน่นอน ใครที่หาแฟนมานาน หรือมีปัญหาประเภทว่าดองเค็มมานานปีนี้รับรองว่าคุณจ ะเป็นของดองที่อร่อย เค้าเรียกว่าถึงไม่หล่อไม่สวย แต่กินอร่อยก็แล้วกัน ดวงชะตาของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษที่จะลงทุนค้าข ายหรือเปิดกิจการปีนี้ เปิดได้เลยนะครับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน เป็น 3 เดือนที่ว่า รุ่งเรืองและโดดเด่นมากในดวงชะตาของคุณ ระวังซักนิดนึงในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบฟัน ระบบหายใจ คุณอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ โรคไซนัส หรือระบบหายใจ ลองดูให้ดีนะครับ บางคนปวดฟันมานานไม่ยอมไปหาแพทย์ไม่ยอมรักษาเพราะกลั ว ความกลัวอย่าให้เป็นเยอะขึ้นระวังขีดเส้นใต้เอาไว้นะ ครับ แม้ว่าดวงคุณจะดีครบทุกด้านเพราะอิทธิพลดาวอาทิตย์ ดาวพุธ และดาวศุกร์ เล็งดวงชะตาของคุณก็ตามแต่ในเรื่องของบาปเคราะห์ก็มี บ้าง บางคนจะต้องไปงานศพ หรือว่าเสียญาติอย่างฉับพลัน ในเดือนกรกฎาคม ถึงสิ้นปีคือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ต้องระมัดระวังไว้บ้างอย่างไรก็ตามคุณที่รักที่อยากจ ะมีลูกหรืออยากจะคลอดบุตร หรือแม้กระทั่งอยากจะแต่งงาน อยากจะหมั้นหมาย หาฤกษ์ มงคลในปีนี้ ทำนายได้อย่างฟันธงว่าปีนี้เป็นปีมงคลของดวงชะตาของค ุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษ คุณจะทำงานมงคลใด ๆ ก็ตามแต่ ไม่ว่าเปิดกิจการ แต่งงานหรือมีลูกทำได้เลยนะครับ เพราะปีนี้เป็นปีทองของดวงชะตาของคุณแทบทุกด้านที่ต้ องระมัดระวังซักนิดหนึ่ง คือคุณที่รักที่เกิดในราศีเมษ แล้วก็ เกิดปีชวด คุณที่รักที่เกิดในราศีเมษ แล้วก็เกิดปีกุน 2 ปีนี้อาจจะมีอิทธิพลของปีเกิดมาเล็ง ดวงชะตาบ้าง ทำให้คุณมีคดีความหรืออาจจะมีความไม่สบายใจกับหุ้นส่ วนกิจการหรือถูกเสียเปรียบให้คุณตั้งสติใจเย็น ๆ จะแก้ปัญหาได้อย่างดี นะครับ เชื่อกันว่าปีนี้เป็นปีทอง และปีปาฏิหาริย์ ของคุณที่รักที่เกิดชาวราศีเมษที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด และนี่ก็คืออิทธิพลดวงดาวที่ส่งผลต่อดวงชะตาของคุณที ่รักที่เกิดชาวราศีเมษ พ.ศ. 2554 ประเถาะ

ดวง 12 ราศี หมอหยอง ปี 2554 1

ดวง 12 ราศี หมอหยอง ปี 2554 2

ดวง 12 ราศี หมอหยอง ปี 2554 3

Tag : ดวง , ดูดวง , ดูดวงจากวันเกิด , ราศี , ดูดวง2554 , ดูดวงปี 2554 ตามราศี , ดวงวันเกิด , ดวงปีชง 2554 , ดวง 2554 , ดูดวงหมอหยอง , ดวงปี 2554


เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , ความรัก , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,

ข่าว
- ข่าวบันเทิง
- ข่าวการเมือง
- ข่าวเศรษฐกิจ
- ข่าวกีฬา
- ข่าวอาชญากรรม
คลิป
- คลิปตลก
- คลิปมิวสิควีดีโอ
- คลิปกีฬา

ท่องเที่ยว
- เที่ยว InTrend
- ตะลอนกิน
ความรัก
- คลินิกต้นรัก
- Sex
- แต่งงาน

สุขภาพ
- รู้ทันโรค
- เกร็ดสุขภาพ
ดูดวง
- ดูดวงรายวัน
- ดูดวงวันเกิด
- ทำนายฝัน
- แก้ดวงปรับฮวงจุ้ย
- ทายนิสัย
ภาพยนต์
- ที่กำลังฉาย
- โปรแกรมหน้า

ละครดังซีรี่ย์
- ไทย
- เกาหลี
- ญี่ปุ่น
เกมส์
- เกมส์ทำอาหาร
- เกมส์ปลูกผัก
- เกมส์แต่งตัว
- เกมส์รถแข่ง
- เกมส์ต่อสู้
- เกมส์ยิง
- เกมส์กีฬา
เนื้อเพลง
- เนื้อเพลงไทย
- เนื้อเพลงสากล
GigGog.com © copyright 2003-2015 All right reserved. contact us : webmaster@giggog.com